Drage ljubiteljice i ljubitelji pisane i slikovne riječi, i svi vi koji ćete to tek postati!

Širiti ljubav, stvarati i voljeti, biti sretna i imati snove moja je misija. To put je koji slijedim i cilj kojem stremim. Svi to zaslužujemo i nitko ne bi smio živjeti s mišlju da je sreća za neke druge, ili sa uvjerenjem da su mu želje i snovi preveliki. Ljubav je svemoćna: strpljiva i nježna, zaštitnička i ohrabrujuća, bez zavisti i ljubomore... Ljubav je vjera i nada - zato živimo ljubav! Dobro mi došli!

ValentinovoNeću da plamte srca
danas ili noćas samo,
iskri ljubavi vječnost dajmo.
Neka se ljubav ne moli,
i svaki dan voli!

Valentinovo neka bude svaki dan,
nitima ljubavi i sreće protkan!

Neću da daruje se cvijeće
samo jedan u godini dan,
ili samo kada je proljeće;
hoću da cvjetni je svaki san,
ljubavlju opijen, dražestan!

Valentinovo svaki dan neka se nosi,
a čovjek ljubavlju i cvijećem ponosi!

Neću da sjećaju se djeca
kako tatu mama ne voli,
ili, kako mama zbog tate jeca;
hoću da ljubav ne boli
i da ju nitko ne moli.

Valentinovo neka živi u svim srcima,
a ljubav, od rođenja do smrti, svatko ima!
(Pjesma je dobitnica Priznanja u izboru za najljepšu
ljubavnu poeziju, održanom u V. Gorici povodom Valentinova 2003.)