Drage ljubiteljice i ljubitelji pisane i slikovne riječi, i svi vi koji ćete to tek postati!

Širiti ljubav, stvarati i voljeti, biti sretna i imati snove moja je misija. To put je koji slijedim i cilj kojem stremim. Svi to zaslužujemo i nitko ne bi smio živjeti s mišlju da je sreća za neke druge, ili sa uvjerenjem da su mu želje i snovi preveliki. Ljubav je svemoćna: strpljiva i nježna, zaštitnička i ohrabrujuća, bez zavisti i ljubomore... Ljubav je vjera i nada - zato živimo ljubav! Dobro mi došli!

Sveta ljubavVječna je, ne broji godine i uvijek se iznova rađa
kako bi životu dala ljepotu i čar.
Ljubav – od Boga nam poslani dar.

* * *
Samo u njoj mržnja i zlo mogu isčeznuti,
a dobrota veličinu neba dosegnuti.
U čistoj ljubavi.

* * *
Ne poznaje samoću, jer uvijek ima dvije pratilje:
ogromnu strpljivost i nemjerljivu dobrotu.
Sveta ljubav.

* * *
Čini nas sretnima, otklanja osjećaj usamljenosti
i dopušta punu slobodu...
Velika i prava ljubav.

* * *
Ne prepoznaje mane, ne vidi i ne čuje,
samo ljepotu srca štuje.
Duboka i iskrena ljubav.

* * *
Snažna je i najsnažnija karika u našim životima:
pokreće pojedinca, mase i cijeli svijet.
Ljubav!

* * *
I slijepi su i gluhi,
a izazivaju zavist!
Dvoje zaljubljenih.


veljača 2012.